تاثیر شمع آرایی در تشریفات مجالس
تاثیر شمع آرایی در تشریفات مجالس
1398/05/19 | تعداد نظرات :0
امروزه کاربرد شمع از وسیله ای برای روشنایی به وسیله تزیینی تغییر کرده است و مدل های مختلفی برای این حرفه مانند شمع آرایی با گل و روبان پیشنهاد می شود.