آیا چیدمان سفره عقد در فضای باز کار درستی است
آیا چیدمان سفره عقد در فضای باز کار درستی است
1398/05/22 | تعداد نظرات :0
یکی از مهمترین بخش های عروسی چیدمان سفره عقد می باشد که امروزه در فصل تابستان اغلب عروس و دامادها خواهان چیدمان سفره عقد در فضای باز چون باغ ها می باشند.