ازدواج در باغ وحش با حضور بامزه ترین خرس دنیا
ازدواج در باغ وحش با حضور بامزه ترین خرس دنیا
1398/05/22 | تعداد نظرات :0
این زوج در باغ وحش "مینه سوتا" مراسم خود را برگزار کردند. اتفاق جالب و بامزه ای که در مراسم این زوج اتفاق افتاد حضور یک خرس در مراسم بود.